รายละเอียดหนังสือ

ความรู้จากโครงการวิจัย วิทยาศาสตร์กับการสื่อสาร

คำอธิบาย

เนื้อหาในหนังสือวิทยาศาสตร์กับการสื่อสารเล่มนี้ ผู้เขียนปรับเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01159382 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สอดแทรกผลการวิจัยของผู้เขียนเกี่ยวกับทัศนคติของนิสิตจบใหม่

ราคา : 250.- บาท

รายละเอียดสำหรับการจัดส่ง

  • พัสดุธรรมดา - 2 - 7 วันทำการ
  • พัสดุ EMS - 1 - 5 วันทำการ
  • มารับด้วยตนเอง (ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เลขที่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 02-579-7142 , 02-9428672)