รายละเอียดหนังสือ

เล่าเรื่องการวิจัย จากแนวคิดสู่แนวปฏิบัติ

คำอธิบาย

เล่าเรื่องการวิจัย จากแนวคิดสู่แนวปฏิบัติ เอกสารเล่มนี้ผู้เขียนได้แบ่งออกเป็น2ตอน คือตอนที่ 1 แนวคิดการวิจัยซึ่งในการเรียนตอนนี้ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการวิจัย

ราคา : 170.- บาท

รายละเอียดสำหรับการจัดส่ง

  • พัสดุธรรมดา - 2 - 7 วันทำการ
  • พัสดุ EMS - 1 - 5 วันทำการ
  • มารับด้วยตนเอง (ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เลขที่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 02-579-7142 , 02-9428672)