รายละเอียดหนังสือ

การแนะแนวกับหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาผู้เรียน

คำอธิบาย

การแนะแนวกับหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาผู้เรียน เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในการบูรณาการการจัดกิจกรรฒแนะแนวเพื่อการพัฒนาผู้เรียน

ราคา : 220.- บาท

รายละเอียดสำหรับการจัดส่ง

  • พัสดุธรรมดา - 2 - 7 วันทำการ
  • พัสดุ EMS - 1 - 5 วันทำการ
  • มารับด้วยตนเอง (ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เลขที่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 02-579-7142 , 02-9428672)