รายละเอียดหนังสือ

รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัฒกรรมระดับอุดมศึกษา

คำอธิบาย

รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัฒกรรมระดับอุดมศึกษา การวิจัยการปฏิบัติการในชั้นเรียนมีความสำคัญต่อวงการวิชาชีพครูเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการวิจัยในชั้นเรียนมีส่วนส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาหลักสูตร

ราคา : 279.- บาท

รายละเอียดสำหรับการจัดส่ง

  • พัสดุธรรมดา - 2 - 7 วันทำการ
  • พัสดุ EMS - 1 - 5 วันทำการ
  • มารับด้วยตนเอง (ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เลขที่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 02-579-7142 , 02-9428672)