รายละเอียดหนังสือ

การใช้โปรแกรม HLM ในการวิเคราะห์พหุระดับ และการตีความผลที่ได้


คำอธิบาย

การใช้โปรแกรม HLM ในการวิเคราะห์พหุระดับ และการตีความผลที่ได้ การเขียนหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมความรู้จากการที่ได้ศึกษาในระดับปริญญาเอก และจากการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และจากประสบการณ์ในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษางานวิจัย

ราคา : 195.- บาท

รายละเอียดสำหรับการจัดส่ง

  • พัสดุธรรมดา - 2 - 7 วันทำการ
  • พัสดุ EMS - 1 - 5 วันทำการ
  • มารับด้วยตนเอง (ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เลขที่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 02-579-7142 , 02-9428672)