รายละเอียดหนังสือ

ขั้นตอนวิธีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับครู

คำอธิบาย

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01158222 ขั้นตอนวิธีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์สำหรับครู ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ราคา : 190.- บาท

รายละเอียดสำหรับการจัดส่ง

  • พัสดุธรรมดา - 2 - 7 วันทำการ
  • พัสดุ EMS - 1 - 5 วันทำการ
  • มารับด้วยตนเอง (ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เลขที่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 02-579-7142 , 02-9428672)