กิจกรรมการเตรียมพร้อมก่อนอบรมหลักสูตร InfoGraphic

หลักสูตรอบรม Google Form for Reseach

ประมวลภาพหลักสูตรการประยุกต์ใช้ Infographic for Education รุ่น 1

ประมวลภาพหลักสูตรการประยุกต์ใช้ Infographic for Education รุ่น 2

หลักสูตร "Google for Management in Education field"

บรรยากาศการการอบรม หลักสูตรการออกเเบบ InfoGraphic เพื่อการเรียนการสอนเเละการใช้งานทั่วไป นิสิตระดับป